Vetési Albert Gimnázium

A Vetési Albert Gimnáziumot 1989-ben avatták fel, a megyeszékhely legfiatalabb középiskolája. Nevét Vetési Albertről, Mátyás király püspökéről és kancellárjáról kapta. Működését nyelvi, testnevelés valamint informatika tagozattal kezdte meg. Az iskola oktatási profilja folyamatosan követte a társadalmi igények változását. Jelenleg emelt szintű biológia-ökológia képzés, francia-magyar és spanyol-magyar két tanítási nyelvű tagozat, ezek mellett a specializációk mellett emelt szintű angol és német nyelvi képzés, valamint általános tantervű képzés folyik, mindegyik ötévfolyamos, nyelvi előkészítős formában.
A Vetési Albert Gimnázium fiatal intézmény, de már vannak szép és megszilárduló tradíciói.  Színvonalas, igényes munkájával iskolánk rugalmasan képes lépést tartani az igényekben bekövetkező változásokkal, megfelelni a külső elvárásoknak. Programunk kialakítása során igyekeztünk megtalálni az igények és a lehetőségek olyan összhangját, mely iskolánk karakteres, más intézményektől jól megkülönböztethető vonásait adhatja.

Tanulóink számára egy életre szóló útravalót kívánunk adni, mert valljuk, hogy léteznek egyetemes emberi értékek, melyekre stabil tudás építhető. Ezeket iskolánk a klasszikus európai polgári értékrend elemeiben találta meg. Közösségünk működésének középpontjába a humanista emberszeretet, a munka és felelősség, a szabadság, a tolerancia, a szolidaritás alapértékeit állítottuk.

Eredményeinkre méltán vagyunk büszkék

Iskolánk honlapcíme: . http://portal.vetesi.hu/