Petőfi Sándor Általános

Iskolánkat közel 300 éve a katolikus egyház alapította. Városkörnyéki, 8 évfolyamos, a település egyetlen önkormányzati fenntartású általános iskolája.

Beiskolázási körzete: Nemesvámos és Veszprémfajsz községek. Jelenleg 1 épületben folyik a tanítás, melyben 8 tanterem, 1 számítástechnika, 1 természettudományi szaktanterem, 1 igazgatói, 1 tanári és 1 gondnoki iroda található. Iskolai könyvtárunk a községével közös helyiségben működik. Rendelkezünk szertárhelyiséggel, naponta használjuk a tornacsarnokot és a községi sportpályákat. Az iskolaudvaron egy különálló épületben működik a melegítő konyha és egy 60 férőhelyes ebédlő. Iskolánkban 3 napközis csoport van. Az oktatáshoz szükséges szemléltetőeszközök nagy része korszerű.

A tantestület engedélyezett létszáma 14 fő és 1 fő részmunkaidős, az álláshelyek mindegyike betöltött. Az oktató-nevelő munkát 5 fő részmunkaidős technikai dolgozó segíti.
A hitoktatás beépült iskolánk pedagógiai rendszerébe.
Az óvodával eredményes az együttműködés. Az orvos és a védőnő rendszeresen figyelemmel kíséri gyermekeink állapotát.
A gyermek-ifjúságvédelem kiemelt helyen szerepel feladataink között.

Kis létszámú osztályaink családias légkörben működnek. Nálunk mindenkire jut elég idő és figyelem. Iskolánk nevelőtestülete gyermekközpontú szemléletével igyekszik nyugodt, oldott hangulatot biztosítani tanulói számára.
Korszerű tárgyi feltételeink mellett a tartalmi munkát is úgy alakítjuk, hogy tanítványainknak kiegyensúlyozott, boldog iskoláskort nyújthassunk, és megfeleljünk korunk sokirányú elvárásának.

Kisiskolás korban legfontosabb feladatunknak tekintjük, hogy megszeressék a tanulást, mely későbbi fejlődésükben meghatározó lehet. Kamaszkorban fő oktatási feladatunknak tekintjük a megszerzett alapkészségek megszilárdítását, tovább fejlesztését, növeljük az ismeretközvetítés arányát, mélységét ezzel is hozzájárulva a pályaválasztás segítéséhez.

Célunk: tanítványainkat önmagukhoz mérten a legoptimálisabban fejleszteni, sikerekhez juttatni.

2005. szeptembere óta folyik nálunk német nemzetiségi oktatás.

A német nyelvet heti 5 órában tanulják és gyakorolják a gyerekek. A nyelvtanulás középpontjában a beszédértés, a beszédkészség fejlesztése áll, ez kezdetben dalok és versek segítségével, játékos formában zajlik. Felsőbb évfolyamokban egyre szélesedik a nyelvtanulás lehetősége. A 2009-2010-es tanévre került kialakításra egy multifunkcionális terem (továbbfejlesztett nyelvi labor), ahol minden lehetőség biztosított a nyelvtanulás és tanítás számára. Számítógépek, audiovizuális eszközök, hanganyagok, képanyagok, bábok, játszósarok stb. áll a rendelkezésre.A nyelv tanulása mellett a diákok megismerkednek a magyarországi német kisebbség történelmével, kultúrájával, hagyományaival. Kirándulásokat tesznek más településekre, ahol ezeket az emlékeket őrzik, és ápolják. Látogatnak tájházat, részt vesznek kulturális rendezvényeken, találkozókon. Kapcsolatokat alakítanak ki más német nemzetiségi közösségekkel. Ezek közül a városlődi német nemzetiséggel alakult ki szorosabb kapcsolat. Lehetőségük van az iskolai tánccsoportban német táncokat, és énekeket is tanulni a magyar mellett.

A német nyelvtudásukról bizonyságot adhatnak versenyeken és vetélkedőkön, de ünnepi műsorokon verset, mesét, éneket és színdarabot is adnak elő német nyelven. A népi ünnepeket is megtartják a nemzetiségi délutánokon, pl. Márton nap, karácsonyi történet, húsvéti szokások, májusfa állítás és

2011. június 4.-én a Nemesvámosi Petőfi Sándor Általános Iskola Ökoiskola lett.

Magyarországnak 540 ilyen iskolája van és ettől a naptól kezdve büszkén viselhetjük ezt a címet mi is.

Ahhoz, hogy ezt a címet elnyerhessük, sok tennivalónk volt és lesz. A világ, amelyben élünk, rossz irányba halad, mert nem vigyázunk eléggé a környezetünkre. Sokkal többet használunk belőle, mint amire a mindennapi élethez szükségünk lenne. Nem gondolunk a jövő nemzedékére.

A szemléletbeli változás elkezdődött iskolánkban, de a cím elnyerése csak az út kezdete

Nemcsak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén:

A felsorolás hosszú és talán nem is teljes.

Mindannyian, akik az ökoiskola létrejöttén dolgoztunk, bízunk abban, hogy gyermekeink hazaviszik ezt a szemléletet családtagjaiknak és a környezetükben élő embertársaiknak. Tudjuk, nem megy egyik napról a másikra, de a jövő nemzedékének formálásában nagy szerepünk és felelősségünk van. Rajtunk pedagógusokon és a mi példánkon, lelkesedésünkön is múlik, hogy milyen lesz az utánunk élő generáció.

Iskolánk elérhetőségei:

telefon/fax: 88/ 505-600
mobil: 30/5149401
email: nemvamos@gmail.com
Levélcím: 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22.
weblap: http://www.nemesvamosiskola.hu/