A Dózsa György Általános Iskola

Városunk egyik legrégebbi általános iskolája .Jogelődjét a Szent István Elemi Népiskolát 1939-ben alapították A mai iskola három épületével, négy tornatermével barátságos, könnyen megközelíthető, nyugodt, családias környezetben működik a Dózsavárosban. A nagy bekerített udvar, a sok fa, bokor, virág teszik a belülről is megújult épületegyüttest hagyományosan iskolássá.

A hagyományos értékeket vállalja és őrzi az iskola a gyermekek nevelésében ma is:

Fontos számunkra, hogy a gyerekek jól érezzék magukat iskolánkban, s hogy a magas szintű, jó színvonalú képzést, tehetséggondozást, integrációs felzárkóztató és fejlesztő pedagógiai tevékenységet kiemelten kezeljük. Ezzel a munkánkkal is elősegítjük a továbbtanulást, tanítványaink későbbi boldogulását.

Iskolánkban a fontos területként kezelt nevelőmunka mellett a nyelvoktatás, a számítástechnika, a mindennapos testnevelés kap hangsúlyt, de mellette van idő megteremteni a gyermekek érdekét szolgáló rendet és nyugalmat is.

Oktatómunkánk mellett kiemelten foglalkozunk a nevelőmunkával, a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazoló személyiségközpontú, az ön- és társismeretre épülő társas kapcsolatok fejlesztését, a közösségformálást fontos feladatnak tekintjük.

A tanórán kívül vonzó szabadidős programokat, szakköröket, sportfoglalkozásokat, művészeti köröket, és játszóházakat szervezünk tanulóinknak. tanórán kívüli foglalkozások.

Iskolánk életében nagy hangsúlyt kapnak hagyományaink, azok ápolása, a múlt értékeinek megőrzése. E munkát fémjelzi a gazdag anyaggal rendelkező iskolamúzeumunk is.

Az iskola személyiségközpontú oktató-nevelő munkájának programja eltérő hangsúlyokkal érvényesül a különböző osztályokban. Az alapozó években elegendő időt biztosítunk az alapkészségek (írás, olvasás, számolás) magas szintű elsajátítására.

Iskolánk tanulói a mindennapos testnevelés keretében, az MKB Veszprém KC és VEDAC sportegyesületek támogatásával ismerkedhetnek a kézilabda és atlétika alapjaival, de választhatják a focit, a kosárlabdát, természetjárást vagy a nagy hagyományokkal rendelkező vívást is.

Innovációs készségünket jellemzi, hogy sokat, szívesen és eredményesen pályázunk. Elnyertük a KOMA L. mindennapos testnevelést célzó játszótérépítő, a TIOK (területi iskola és óvodaközpontok) kialakítására indított alapkészségek fejlesztését (kompetenciák) kipróbáló pályázatokat, továbbá a Kereskedelmi Kamara megyei Minőségdíját. Nyelvi munkaközösségünk és logopédusaink az Oktatási Minisztérium által támogatott Világ – Nyelv Programja keretében 2004-ben Európai Nyelvi Díjat kaptak a sajátos nevelési igényű gyermekek nyelvtanulását segítő kísérleti oktatási projektjéért.

Angol tanáraink a Világ – Nyelv Program Alaposan alprogram keretében mesealapú programot fejlesztettek ki.

Környezetvédelemre nevelő, környezetszépítő pedagógiánk elismertségét a Virágos Veszprémért díj többszörös elnyerése fémjelzi.

Tanítványainkról a vakációban sem feledkezünk meg. Többévtizedes hagyományunk, hogy 80-120 fős nyári táborokat szervezünk a Balaton környékre, Erdélybe. Az erdei iskolás nevelés-oktatás hosszú évek óta népszerű iskolánkban is.

Elérhetőségek

Dózsa György Általános Iskola
8200 Veszprém Szent István u. 56
dozsa.iskola@ dozsa-vprem.sulinet.hu
dozsaiskola.hu
tel/fax:06-88-426102
Igazgató: Veress József
OM:037037