Gyulaffy László Általános Iskola

Iskolánk, a Gyulaffy László Általános Iskola Veszprém gyulafirátóti városrészében működik. Beiskolázási körzetünk Veszprém gyulafirátóti és kádártai városrésze, valamint Eplény község. Intézményünk különleges és fontos szerepet tölt be ezeknek a településeknek az életében. A közösség ünnepeinek, programjainak zöme kötődik az iskolához, vagy éppen iskolai kezdeményezésre, tanulóink részvételével zajlik.

Legfontosabb feladatunknak a tudás közvetítését és az értékválasztást tartjuk, melyhez elengedhetetlen a barátságos, ösztönző pedagógiai légkör. Fontos kialakítani tanulóinkban a tudás iránti tiszteletet. Munkánk lényeges elemének tartjuk a tanulók vállalkozó kedvének felélesztését, megőrzését az iskolai élet minden területén. Különösen lényeges feladat a tanulói kreativitás kihasználása, fejlesztése tanórákon és egyéb foglalkozásokon egyaránt.

Ezt eredményesen a funkciógazdag, nyitott iskola biztosíthatja. Célunk, hogy tanulóinkat felkészítsük a képességeiknek és iskolaválasztási elképzeléseiknek leginkább megfelelő továbbtanulásra. Arculatunk meghatározójává a Gyulaffy-hagyomány megteremtése, ápolása vált. Ennek szellemében rendezzük meg a Gyulaffy Napokat. Az 1995 óta működő német nemzetiségi tagozatunk célja, hogy gyermekeink a kisebbségi hagyományok őrzésével és ápolásával az európai kultúrát gazdagítsák, és biztos nyelvtudásukkal érvényesüljenek az Európai Unióban. Ki kell alakítanunk az egészséges magyarságtudatot, ugyanakkor nyitottá kell tennünk tanulóinkat más kultúrák értékeinek befogadására, megismerésére. A 2009 júniusában elnyert Ökoiskola cím birtokosaként kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy gyermekeink a természeti környezetre figyelő, annak védelméért tudatosan cselekvő felnőttekké váljanak.

Felszereltség, tanórán kívüli elfoglaltságok, egyéb lehetőségek:

Elérhetőség

Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24
Telefon/Fax: 06/88/583-210
Titkárság: 06/20/430-3500
Gazdasági iroda: 06/20/595-5467
e-mail-cím: gyulaffy@gyulaffy-gyratot.sulinet.hu
link: http://www.gyulaffy.sulinet.hu/