Báthory István Általános Iskola

1978-ban lengyel építőmunkások kivitelezésében készült el az eredetileg 5. számúként, színéről piros iskolának nevezett Báthory István Általános Iskola. Közel tíz éven át a veszprémi székhelyű Országos Oktatástechnikai Központ bázisiskolája volt. 12 alsós osztályterem, 13 szaktanterem, könyvtár, tornaterem, sportudvar, úszómedence, ebédlő várja a tanulókat.

A 2007/2008-as tanévtől kezdve három első osztályt indíthatunk. Iskolánk jellegzetessége a közoktatási sportiskolai képzés és a Kék Madár program az általános tantervű képzés mellett. Emelt szintű művészeti oktatás már csak egy osztályban van kimenő rendszerben. A sportiskolai és a Kék Madár programmal dolgozó osztályok iránt a város minden részéről nagy az érdeklődés.  Előminősített referenciaintézményként készülünk a szolgáltatói szerepre. A referenciaintézmény más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező, és ezt szolgáltatásaiban publikálni, valamint átadni képes intézmény.

Iskolánk három referenciaterülete:

  1. Az infokommunikációs technológiák alkalmazásában példaértékű intézmény, referenciahely
  2. Tehetséggondozó programmal dolgozó intézmény: „Tehetségpont”
  3. Saját fejlesztésű alternatív program szerint működő, a modernizáció valamely területén minta közvetítő

Ezek a sajátosságok és a 2008-ban megszerzett e-learning cím mutatják intézményünk sikerességét.

Legfontosabb pedagógiai feladataink a tanulók teljes személyiségének fejlesztése és korszerű ismereteinek, képességeinek, készségeinek kialakítása, bővítése. Szellemileg, erkölcsileg és testileg egészséges nemzedéket kívánunk nevelni. Szeretnénk elérni, hogy a tanulásnak, a szorgalomnak, a tudásnak és a munkának becsülete legyen. A harmonikusan, képességei szerint fejlődő gyermeket tekintjük fő értéknek.

Báthory István Általános Iskola
8200. Veszprém, Halle u. 10.
Tel: 88/561-915, 561-916
Fax: 88/561-915
E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu
www.vpbathory.sulinet.hu
Igazgató: Barták Péterné